เพิ่มเครื่องเคียง (ไข่ดาว / ไข่ต้ม / ไข่คน / ไข่ลวก (ฟองละ 15 บาท)
เบคอน 2 แผ่น 45 บาท / ขนมปัง 2 แผ่น 25 บาท (พร้อมแยม เนย/สตอเบอร์รี่/ส้ม)


Extar Side dishes (Fried eggs/boiled eggs/scrambled eggs/soft-boiled eggs (15 baht each)
2 bacon slices 45 baht / 2 bread slices 25 baht (with jam, butter / strawberry / orange)